تبلیغات
حقوقی - * رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور

* رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ هیات عمومی دیوان عالی كشور

نویسنده :اون
تاریخ:دوشنبه 25 شهریور 1387-12:09 ق.ظ

درخصوص عدم نیاز به تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا موضوع ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها
                                        بسمه‌تعالی
الف: مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/۲۷ وحدت رویه، راس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ منتهی گردید.

: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش شماره۶۲ مورخه ۲۶/۹/۱۳۸۶ معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدكاووس، از شعب دوم و هشتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان گلستان در پرونده‌های ۱۰۰۳ ـ ۹۹۵/۸۶/ش و ۱۰۹۷/۸۶/۸ با استنباط از ماده سوم اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ آراء مختلفی صادر گردیده، كه خلاصه جریان پرونده‌ها ذیلاً منعكس می‌گردد.
خلاصه جریان پرونده‌ها
۱ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدكاووس در پرونده كلاسه ۲۱۲/۸۶ طی دادنامه ۵۷۶ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ درخصوص اتهام آقای حاج گلدی قوجق فرزند بیگ‌دایر به تغییر كاربری اراضی زراعی به مساحت هشتاد مترمربع به تجاری، با توجه به محتویات پرونده، كیفرخواست تنظیمی مستند به شكایت و اعلام گزارش اداره جهاد كشاورزی، اقرار متهم در دادسرا و دفاعیات غیرموجه وی در دادگاه، با احراز بزهكاری متهم موصوف و انطباق آن با ماده۳ قانون فوق‌الاشعار نامبرده را با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقدان سابقه كیفری به پرداخت یك میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محكوم نموده، كه پس از تجدیدنظرخواهی محكومٌ‌علیه در فرجه قانونی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه ۱۱۰۵ و ۱۱۰۴ ـ ۸۶ حكم تجدیدنظر خواسته را در قسمت محكومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی را مستنداً به مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تایید و درخصوص محكومیت به قلع و قمع بنای احداثی، چون قلع و قمع بنا نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد اعتراض محكومٌ‌علیه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد بند ب ماده۲۵۷ قانون اخیرالذكر دادنامه را نقض نموده است.
۲ـ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبدكاووس در پرونده كلاسه ۲۱۳/۸۶ طی دادنامه ۵۷۵ ـ ۱۱/۴/۱۳۸۶ آقای دردی محمدداز فرزند قزاق را به استناد ماده۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغات به لحاظ تغییر كاربری ۱۶۰ متر مربع اراضی زراعی بدون مجوز قانونی به پرداخت یك میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنای احداثی محكوم نموده، كه براثر تجدیدنظرخواهی محكومٌ‌علیه موصوف، پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۳۵۵/۸۶ ـ ۳۰/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:
« درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای دردی محمد داز فرزند قزاق نسبت به دادنامه ۵۷۵/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی گنبد كه مشعر بر محكومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنای احداثی از باب تغییر كاربری اراضی كشاورزی می‌باشد، نظر به اینـكه دادنامه معترض‌عنه مطابق با قانون صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض مفید و موثری كه موجب نقض آن گردد به عمل نیامده، فلذا تجدیدنظرخواهی غیروارد بوده و به استناد قسمت « الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید.....»
كه چون شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان قلع و قمع بنای احداثی در اراضی تغییر كاربری شده غیرمجاز را، مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی دانسته، در حالی كه شعبه هشتم به شرحی كه منعكس گردیده حكم به قلع و قمع بنا بدون تقدیم دادخواست جداگانه را مورد تایید قرار داده و با این ترتیب با استنباط از ماده۳ اصلاحی قانون حفظ كاربری اراضی و باغات آراء متفاوت صادر نموده‌اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

ج : نظریه دادستان كل كشور

با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۲۷ هیات محترم دیوان عالی كشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب دوم و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در استنباط از مقررات ماده ۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵، با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ مقررات قانونی به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:
مستنبط از اصول كلی و عمومات قانونی از جمله وظایف مراجع قضایی، رسیدگی به شكایات و تعیین تكلیف امور متنازع فیه با لحاظ جمیع آثار و لوازم آنها می‌باشد.
به همین اعتبار مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی برای تعیین تكلیف اموال و اشیاء و وسایل مربوط به جرایم و یا حاصل از آنها وظایفی را محول به عهده دادگاه‌ها نموده است و در مواردی هم علاوه بر این حكم كلی مقنن، حسب مقتضیات اعمال مجرمانه و كیفیت اموال راجع به جرم و یا حاصل از آن به موجب مقررات خاص از جمله مقررات قسمت اخیر ماده ۶۹۰ همان قانون جهت تعیین تكلیف اموال از جهت ابقاء ، امحاء و استرداد آنها وظایفی را به عهده دادگاه محول كرده است. نوعاً انجام این وظیفه تكلیف دادگاه بوده و مستغنی از دادخواست شاكی می‌باشد و در مواردی هم تحقق وظیفه موكول به درخواست شاكی است، نظر مقنن منصرف از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی ازجمله تقدیم دادخواست می‌باشد. در مانحن فیه علاوه بر مراتب مذكور به تصریح ماده۳ اصلاحی فوق‌الاشعار قلع و قمع بنای احداثی توام با پرداخت جزای نقدی از جمله محكومیت‌های قانونی اشخاصی است كه بدون اخذ مجوز از كمیسیون‌های ذیربط اقدام به تغییر كاربری اراضی زراعی یا باغ‌ها می‌نمایند، سیاق عبارات و الفاظ مستعمل در این ماده به نحوی است كه افاده تكلیف دادگاه برلحاظ موضوع قلع و قمع بنای احداثی در اراضی مذكور در احكام صادره می‌نماید به عبارتی مفید تكلیف شاكی برای تقدیم دادخواست در این مورد نمی‌باشد اصولاً مقررات قانون حفظ كاربری ازجمله مقررات مربوط به انتظام امور و احكام حكومتی است و اجرای آنها باید به نحوی باشد كه تامین‌كننده اغراض مقنن و مراد شارع باشد و چون الزام شاكی برای ازاله آثار تصرف و قلع و قمع بنای حاصل از تغییر كاربری اراضی زراعی و باغات به تقدیم دادخواست و رعایت جمیع تشریفات مربوط به دادرسی مدنی با اهداف و اغراض و لزوم سرعت قانون و تسهیل در امور منافات دارد و در مواردی ناقض اغراض مذكور به نظر می‌رسد به علاوه رویه قضایی نیز بر همین اساس استوار بوده و در موارد مشابه نیاز به دو نوع دادخواست احساس نمی‌شود. مقتضای مقدمات حكمت نیز عدم نیاز به ارائه دادخواست دیگری است و اگر لازم بود باید مقنن اظهار می‌نمود و اگر قاضی بر اساس ماده۳ و تبصره‌های مربوط نسبت به قلع و قمع نظر بدهد نمی‌توان گفت قاضی تخلف كرده بلكه در صورت امتناع از اظهارنظر قابل مواخذه خواهدبود و باید با او برخورد شود. در هر صورت به نظر موضوع روشن و سیاق قانون و تاكیدات منظور در آن مانند: علاوه، علاوه‌ها و عناوین مشابه گویاست. بر لزوم اظهارنظر قضایی توامان جریمه و جزای نقدی با حكم قلع و قمع بنا در صورت نیاز، بدین جهت رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان را كه با لحاظ این موارد و رعایت اصول و موازین صادر شده است موجه تشخیص و مورد تایید قرار می‌دهد.

د : رای شماره ۷۰۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ وحدت رویه هیات عمومی

چون مطابق ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب۳۱/۳/۱۳۷۴، كلیه مالكان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون كه به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از كمیسیون مربوطه اقدام به تغییر كاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا به سایر مجازات‌های مذكور در این ماده محكوم می‌شوند و عبارت « .....علاوه بر قلع و قمع بنا......» در صدر مجازات‌های مقرره به تقدم آن نسبت به مجازات‌های دیگر ماده مزبور، دلالت می‌نماید و معلوم می‌دارد كه قلع و قمع بنا جزء لاینفك حكم كیفری است، كمااینكه در تبصره۲ ماده۱۰ این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیرمجاز و توقف آن، حتی به صورت قلع و قمع بنای غیرمجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مامورین كشف و تعقیب بزه موصوف تكلیف گردیده است، لذا با توجه به اهمیت حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و صراحت قانونی فوق‌الاشعار، صدور حكم به قلع و قمع بنای غیرمجاز، به عنوان تكلیف قانونی، وظیفه دادگاه صادركننده حكم كیفری بوده و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی اداره شاكی ندارد، لذا به نظر اكثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی كشور، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در حدی كه با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌های سراسر كشور و شعب دیوان عالی كشور لازم‌الاتباع می‌باشد.


نوع مطلب : عمومی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
feet pain
دوشنبه 27 شهریور 1396 07:34 ق.ظ
Fine way of describing, and fastidious paragraph to obtain information on the topic of
my presentation topic, which i am going to deliver in academy.
std clinics near me
شنبه 3 تیر 1396 02:33 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا نه حل
و فصل کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن متاسفانه تنها برای
while. من این مشکل خود را با فراز در منطق و یک ممکن است را خوب به پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر